کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
کلاس جامع طراحی اپلیکیشن اندروید
 • شروع کلاس : پنج شنبه 20 آذر ساعت 16
 • طول دوره : 5 ماه
 • زمان هر جلسه : 3 ساعت
0
تعداد کارآموزان ثبت نام شده در سفیر
0
تعداد دوره های سفیر
0
تعداد مدرسین سفیر
0
تعداد کارآموزان جذب شده در بازار کار

دوره های برنامه نویسی

دوره های طراحی سایت

مهارت عمومی(ضروری) سفیر علم

0
تعداد کارآموزان ثبت نام شده در سفیر
0
تعداد دوره های سفیر
0
تعداد مدرسین سفیر
0
تعداد کارآموزان جذب شده در بازار کار