08 مرداد

چرا باید ICDL را یاد بگیرم

چرا آموزش icdl را یاد جدی بگیرم گواهینامه مهارت های ضروری کامپیوتر درسطح جهان میباشد.تا به امروز بیش از 13میلیون نفرازطریق بیش از 24000 مرکز تستهای اعتباری ATCدر جهان شرکت           …

آموزش تایپ تندزنی در سفیر علم
19 اردیبهشت

ضرورت یادگیری تایپ ده انگشتی

ضرورت یادگیری تایپ ده انگشتی اگر جزء اشخاصی هستید که به طور مدام با کامپیوتر سروکار دارید یادگیری تایپ بسیار واجب است.آموزش تایپ سریع یکی از مهارتهای است که امروزه …

دوره برنامه نویسی در سفیر علم
03 بهمن

زبان برنامه نویسی چیست؟

زبان های برنامه نویسی چیست؟ با زبان های برنامه نویسی کامپیوتر میتوان دستورالعمل هایی نوشت که کامپیوترآنها را درک واجرا کنند,همانند انسانها که توسط زبان میتوانند با یکدیگرارتباط برقرارکنند.درواقع توسط …