22 شهریور
8:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ اندیشه سر فاز 3

شروع کلاس کاربردی فتوشاپ

02 آبان
28 شهریور
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ

دوره های جامع سفیر

28 مهر
8:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ اندیشه سر فاز 3

شروع دوره های طراحی سایت

03 آذر